Met Leesspin wordt voorlezen theater

Leesspin houdt van lezen en voorlezen. Leesspin vertelt haar verhalen zoals een spin haar web weeft; voorbij de functie van de dingen en dwars door betekenislagen heen. Een spin leeft niet op de grond maar ook niet in de lucht. Ergens halverwege spint het haar web met ragfijn spinsel, sterker dan staaldraad.

Samen met poppenkastpop Miek en de haaien Doks en Ponk maakt leesspin nu ook online-poppenkastvoorstellingen. Het zijn voorstellingen rondom het begrip recycling. Het begrip wordt zowel letterlijk als abstract benaderd. Je kunt verpakkings-materialen hergebruiken maar ook oude kinderboeken of herinneringen nieuw leven inblazen door ze te verbinden aan verhalen van nu.  

 

De online-poppenkast-voorstellingen zijn gratis te bekijken, maar er is meer... met een kleine bijdrage kan Leesspin extra content maken en bovendien maakt iedereen die een kleine bijdrage doet kans op leuke prijzen of leuke post.